This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus +

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE OER-CRAFTS

DOMOV / SLOVNÍK POJMOV

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE

crafts
Podnikateľský plán
BASIC LEGAL AND REGULATORY ISSUES

Jednoducho povedané, je to dokument, v ktorom je spísaný podnikateľský nápad. Mal by obsahovať podrobnú informáciu o výrobku, jeho výrobcoch, potrebách zákazníkov, ktoré sa usiluje naplniť a spôsob, akým tak chce urobiť, vrátane akýchkoľvek zdrojov potrebných na podnikania. Keďže predstavuje jednu z hlavných “vizitiek” podnikateľa usilujúceho sa o získanie financovania pre svoje podnikanie, mal by tiež obsahovať komplexnú finančno-ekonomickú časť, ktorá preukazuje udržateľnosť podnikania.