This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus +

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE OER-CRAFTS

DOMOV / SLOVNÍK POJMOV

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE

crafts
E-commerce (elektronické obchodovanie)
BASIC LEGAL AND REGULATORY ISSUES

Elektronické obchodovanie vo všeobecnosti predstavuje výmenu tovarov a služieb cez internet. Môže sa tiež nazývať online predajom. V posledných rokoch tento typ obchodovania výrazne vzrástol vďaka všeobecným podmienkam, rastúcemu využívaniu nových technológií, väčšej jednoduchosti pre zákazníkov aj predajcov, či klesajúcim nákladom, keďže nepotrebuje žiadne priestory. V neposlednom rade, onlie obchody sú otvorené 24 hodín denne po celý rok.