This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus +

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE OER-CRAFTS

DOMOV / SLOVNÍK POJMOV

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE

crafts
INCOTERM
BASIC LEGAL AND REGULATORY ISSUES

INCOTERM je skratka pre medzinárodné obchodné podmienky (International Commercial Terms). Ide o medzinárodne uznávané obchodné podmienky a doložky podporované medzinárodnou obchodnou komorou. Hovoria o tom, ktorá zo strán je zodpovedná za jednotlivé náležitosti ako napríklad poistenie, doprava, realizácia platby a pod. Niektoré z často používaných INCOTERMs sú: DAT (Delivered At Terminal = predávajúci nesie náklady na dopravu a riziko po dohodnutý nákladný terminál); CIF (Cost, Insurance, Freight = predávajúci hraní náklad, prepravu a poistenie tovaru po dohodnuté miesto), FOB (Free On Board = predávajúci zabezpečí a hradí dopravu po odovzdanie prepravcovi); CPT (Carriage Paid To = miesto, po ktoré predávajúci vyberá a hradí dopravu).