This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus +

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE OER-CRAFTS

DOMOV / SLOVNÍK POJMOV

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE

crafts
DPH
BASIC LEGAL AND REGULATORY ISSUES

Ide o skratku pre daň z pridanej hodnoty, ktorá je veľmi rozšírenou daňou v Európe aj vo svete, ktoru je zaťažená spotreba tovarov a služieb. V podstate ide o extra percento pridané konečnému spotrebiteľovi k hodnote nakupovaného tovaru alebo služby. Podľa stanoviska EÚ, daň z pridanej hodnoty je všeobecnou daňou uplatňovanou na všetky subjekty a obchodné aktivity, i keď sú možné isté výnimky. Ide o daň zo spotreby zameranú na konečných spotrebiteľov, nie podniky, ktoré si v súlade s pravidlami môžu uplatniť odpočet DPH, ktorú im zaúčtujú iné podniky.