This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus +

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE OER-CRAFTS

DOMOV / SLOVNÍK POJMOV

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE

crafts
Analýza trhu
MARKET ANALYSIS

Jednoducho povedané, analýza trhu skúma atraktivitu a dynamiku konkrétneho trhu. Porozumenie zákonitostiam fungovania zahraničného trhu a preferenciám zákazníkov je veľmi dôležité, keďže by vás malo usmerniť, kde zamerať svoje úsilie a ako si udržať konkurenčnú výhodu. Vaša analýza trhu by mala zahŕňať prehľad situácie vo vašom odvetví, pohľad na váš cieľový trh, analýzu vašej konkurencie, a akékoľvek regulácie, ktoré musíte dodržiavať. Prieskum trhu vám napomôže lepšie porozumieť vašim zákazníkom, oboznámiť sa s vašimi konkurentmi a pochopiť, koľko sú zákazníci pripravení platiť za vase výrobky.