This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus +

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE OER-CRAFTS

DOMOV / SLOVNÍK POJMOV

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE

crafts
Lokalizácia
MARKET ANALYSIS

Lokalizácia znamená prispôsobovanie všetkých súčastí produktu konkrétnemu cieľovému trhu. Komponenty produktu zahŕňajú výrobok samotný, zákaznícky servis, akúkoľvek tlačenú alebo online dokumentáciu k výrobku, online prezentáciu a webstránky, inzerciu a reklamné kampane, a akékoľvek ďalšie materiály marketingovej komunikácie k produktu. Existujú tri základné prístupy k lokalizácii: multi-lokálna stratégia (mysli lokálne, konaj lokálne), medzinárodná stratégia (mysli globálne, konaj globálne), a transnárodná stratégia (mysli globálne, konaj lokálne).