This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus +

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE OER-CRAFTS

DOMOV / SLOVNÍK POJMOV

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE

crafts
Dôvera zákazníkov
MARKET ANALYSIS

budovanie dôvery v očiach zákazníkov znamená budovanie dôveryhodného a výnimočného profilu predajcu. Tri hlavné aspekty relevantné pre mikro podniky v oblasti umenia a remesiel z tohto hľadiska sú: 1) referencie a odporúčania zákazníkov (recenzie od vašich zákazníkov pomáhajú zvyšovať vašu dôveryhodnosť a napomáhajú šíreniu vašej dobrej povesti), 2) kredibilita (vytvorenie si dôveryhodného profilu v rámci komunity vašich zákazníkov založeného na odporúčaniach, zapojení vo fórach a zdieľaní skúseností, a prezentovaní osobného profilu a informácií napomôže získať si dôveru zákazníkov a zvýšiť váš predaj), a 3) vyčnievanie z davu (vyčnievanie z davu tisícok ďalších predajcov na online trhoviskách je dôležité, aby sa o vás zákazníci dozvedeli a dokázali vás rozpoznať, čo povedie k zvýšeniu predaja vašich výrobkov).