This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus +

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE OER-CRAFTS

DOMOV / SLOVNÍK POJMOV

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE

crafts
optimalizácia pre internetové vyhľadávače
ICT FOR INTERNATIONALIZATION

SEO je etablovná skratka pre optimalizáciu alebo optimalizačné nástroje pre internetové vyhľadávanie. Optimalizácia pre internetové vyhľadávanie je metodológia pozostávajúca zo stratégie, techník a postupov využívaných pre zvýšenie počtu návštevníkov internetových stránok vďaka získaniu vysokého umiestnenia medzi výsledkami internetových vyhľadávačo (napr. Google, Bing, Yahoo a ďalšie..)