This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus +

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE OER-CRAFTS

DOMOV / SLOVNÍK POJMOV

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE

crafts
predajný proces (voľný preklad)
ICT FOR INTERNATIONALIZATION

Sledovanie predajného procesu je jedným z prístupov k predaju. Je založený na princípoch predajného procesu. Popisuje jednotlivé kroky, ktoré predajcovia podstupujú od prvého kontaktu s potenciálnym zákazníkom, práce so zákazníkom, vypracovanie predajnej príležitosti, a ďalšie prípadné kroky až pokiaľ obchod nie je uzavretý.
Všetky obchodné príležitosti usporiadané podľa jednotlivých fáz procesu predaja možno označiť za predajný process (voľný preklad sales pipeline).