This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus +

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE OER-CRAFTS

DOMOV / SLOVNÍK POJMOV

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE

crafts
IKT - informačné a komunikačné technológie
ICT FOR INTERNATIONALIZATION

IKT je celkové označenie, ktoré zahŕňa akékoľvek komunikačné zariadenia a aplikácie, ako napríklad radio, televízia, mobilné telefóny, počítače / notebook, ako aj siete, hardware, software, satelitné systémy atď., ako aj rozličné služby a aplikácie, ako videokonferencie alebo dištančné vzdelávanie. Dôležitosť IKT sa stala veľkou časťou každodenného profesionálneho aj osobného života po celom svete.