This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus +

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE OER-CRAFTS

DOMOV / SLOVNÍK POJMOV

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE

crafts
Sociálne média
ICT FOR INTERNATIONALIZATION

Sociálne média je spločné pomenovanie pre online komunikačné kanály, ktoré môžete využiť na komunikáciu so svojimi zákazníkmi. Sú založené na vkladaní obsahu, interkacii, zdieľaní obsahu a spolupráci. Poznáme napríklad webstránky a aplikácie venované fóram, mikroblogom, sociálnym sieťam, sociálnemu bookmarkingu, tzv. wiki stránky.
Veľa ľudí už veľmi dobre pozná concept sociálnych médií a stránky, ktoré sú využívané na kempane v sociálnych médiách.
Niekoľko príkladov je:
- Facebook
- Twitter
- LinkedIn
- Pinterest
Medzi ďalšie využívané stránky patria napríklad:
- Google +
- Wikipedia
- YouTube