This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus +

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE OER-CRAFTS

DOMOV / SLOVNÍK POJMOV

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE

crafts
Korporátny imidž
BRANDING AND COMMUNICATION

Korporátny imidž je pojem vzťahujúci sa k reputácii podniku. Je to “obraz” o našom podniku ktorý očakávame v očiach verejnosti. Korporátny imidž pozostáva zo všetkých dojmov, ktoré podnik zanecháva u svojich zákazníkov. V mnohých prípadoch aj krátky a neformálny čin zamestnanca môže vylepšiť ale aj poškodiť imidž podniku v očiach zákazníka (osobne, ale aj pri komunikácii v telefóne alebo e-mailom). Celkový korporátny imidž však pozostáva z mnohých dojmov a skutočností. Hlavnými prvkami sú výkonnosť podniku v oblasti jej kľúčového biznisu a financií, ako aj reputácia a kvalita značky.