This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus +

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE OER-CRAFTS

DOMOV / SLOVNÍK POJMOV

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE

crafts
manažment vzťahov so zákazníkmi
BRANDING AND COMMUNICATION

Manažment vzťahov so zákazníkmi (CRM) je pojem vzťahujúci sa k postupom, stratégiám a technológiam, ktoré podniky využívajú na riadenie a analyzovanie ich interakcie so zákazníkmi počas celého životného cyklu zákazníkov. Cieľom je zlepšiť obchodné vzťahy so zákazníkmi, zvýšiť návratnosť zákazníkov a podporiť tak rast tržieb.
CRM system je vytvorený na zbieranie množstva informácií o zákazníkoch z rozličných kanálov. Vďaka nim môžete získať jasný prehľad o kontakte zákazníkov s podnikom. Tieto kanály zahŕňajú napríklad webstránku podniku, telefón, e-mail, marketingové materiály alebo sociálne médiá. CRM system vám taktiež môže poskytnúť detailné informácie o zákazníkových osobných údajoch, nákupnej histórii, nákupných preferenciách a záujmoch.