This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus +

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE OER-CRAFTS

DOMOV / SLOVNÍK POJMOV

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE

crafts
Značka
BRANDING AND COMMUNICATION

Značku predstavuje zmes atribútov, hmotných a nehmotných, symbolizovaných ochrannou známkou, ktorá, ak je riadne manažovaná, vytvára hodnotu a vplyv.
“Hodnota” má viacero významov/interpretácií: z hľadiska marketingu alebo zákazníka je to “prísľub a poskytnutie skúsenosti/zážitku”; z podnikateľského hľadiska je to “zabezpečenie si budúcich výnosov”; z právneho aspektu je to“oddeliteľná časť nehmotných statkov/intelektuálneho vlastníctva.” Značky poskytujú zákazníkom možnosť vybrať si a umožňujú im rozpoznať produkt na preplnených trhoch.