This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus +

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE OER-CRAFTS

DOMOV / SLOVNÍK POJMOV

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE

crafts
Architektúra značky
BRANDING AND COMMUNICATION

Akú štruktúru a pomenovanie značiek si zvolí organizácia pre značky vo svojom portfóliu. Existujú tri hlavné typy systému architektúry značiek: monolitický, pri ktorom sa obchodné meno používa pre všetky výrobky a služby, ktoré spoločnosť poskytuje; potvrdzujúci, pri ktorom sú všetky pod-značky spojené do korporátnej značky buď prostredníctvom slovného alebo zrakového spojenia; a samostatne stojaci, kde korporátna značka funguje výlučne ako holdingová spoločnosť, a každý produkt alebo služba má svoju individuálnu značku pôsobiacu na svojom cieľovom trhu.